http://www.morinaga.co.jp/biscuit/

得意到呢............
呢個少爺仔得意到呢~~~~~~~~超得意囉~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!! 真係成粒朱古力咁~~ 
睇埋個CM 見到你個頭髮咁飄逸~ 好想食左你呀真係~!!! 


CM START~!!

bi-li-ba-la-少爺仔~~~

問少爺仔想食朱古力定餅乾


少爺仔一輪咀咁話我兩樣都想食~!!  (個頭好冬菇XDDDD)
呢隻餅又有朱古力又有餅乾~ 岩曬呀~
見人有嘢食佢又要食~ 搶呀~ 


好味道的表情~!!


又想拎多塊
係咁話好味  個樣好得意~~~


す、好き!15S 少爺仔搶餅唔成功的發爛渣樣 XDDD 


揾智拍呢類廣告岩喇~ 成個小王子樣出曬黎~~ 嘻嘻~~ 

15s version

30s version

    全站熱搜

    tracyarashi 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()